<strong id="annq"><dfn dropzone="gfu"></dfn><strong id="bsn"></strong></strong>

Hôm nay,

Chủ Nhật, 07/08/ 2022
Trang chủ Văn bản tiện ích Văn bản NN - Văn kiện Đảng

Tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 – TS. Vũ Ngọc Hoàng

Nghị quyết 29 như một luồng gió mới thổi vào nền giáo dục – đào tạo đang còn rất nhiều tồn tại, bất cập, trì trệ, kìm hãm sự phát triển để mở ra một hướng đổi mới toàn diện cho hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam. Đến nay, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 29, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta bước đầu đã tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng.